HUDEBNĚ - DRAMATICKÝ KROUŽEK

Určený dětem od 4 do 8let.
Společně nastudujeme pohádky s písněmi, písničky, básničky nebo pohádkovou mini operku (Svěrák, Uhlíř), to podle toho, v jakém složení se sejdeme. Začneme jazykolamy, rýmovanou pohádkou od F.Hrubína, správným dýcháním, lidovými písněmi a písněmi pro děti. Chybět nebudou pohybové hry a rytmizace. Vše bude probíhat hravou formou. Z toho, co nám půjde nejlépe, sestavíme i vystoupení pro rodiče a známé.

Lektorka: Lenka Šocová

Navštěvovala hudební i dramatický obor na ZUŠ do 18let. Poté hrála amatérské divadlo v Kladně a začala se věnovat dramatické výchově dětí. Absolvovala několik seminářů věnujících se dramatické výchově. Žáci z jejího dramatického kroužku při 7.ZŠ Kladno hráli a hrají jako hosté v některých hrách Městského divadla v Kladně.

 

CENA KURZOVNÉHO: 1 600,-/16 lekcí