HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

Hudební škola Yamaha byla založena v době, kdy sílila poptávka po alternativní výuce hry na hudební nástroje. Od té doby si díky neustálé aktualizaci a diferenciaci výuky získala své postavení v hudebním životě.

Základem výuky v hudební škole Yamaha je elementární výchova dětí předškolního věku. Zvláštnost této výuky spočívá v zapojení rodičů do hudebního rozvoje dítěte a použití elektronických klávesových nástrojů jako učební pomůcky. Hlavním těžištěm tohoto vyučování je (vedle vedení k hravému zacházení s hudebními prvky) především utváření hudebního sluchu.

Po skončení předškolní hudební výchovy jsou v nabídce vyučovací programy pro jednotlivé nástroje (kytara, zobcová flétna, keyboard a podobně).

Zvláštnosti výuky Yamaha jsou shrnuty v několika následujících odstavcích:

  • Vyučování probíhá v malých a přehledných skupinách. Společné provozování hudby je důležitou součástí výuky, přátelská vyučovací atmosféra a prostředí snižují nátlak na výkon a stres. Během vyučování jsou uspokojována přání žáků a zvláštní schopnosti jednotlivců obohacují výuku.
  • Učitelé jsou na výuku připravováni na speciálních seminářích Yamaha a jsou dále vzděláváni. Toto není na jiných hudebních školách vždy samozřejmé.
  • Vyučovací materiály jsou zpracovány zkušenými hudebními pedagogy a jsou pravidelně aktualizovány. Dlouhodobá vyučovací perspektiva je nabízena jak začátečníkům, tak i pokročilejším žákům s vyššími nároky na tempo i obsah výuky.
  • K charakteristickým znakům hudebního vyučování Yamaha patří rovnoprávné zacházení s různými druhy hudby, využití hravých, improvizačních a dalších tvůrčích prvků, stejně tak jako integrovaná obsáhlá všeobecná výchova.

Hudební škola Yamaha svým postojem k výuce dokumentuje důležitou součást podnikatelské filozofie největšího světového výrobce hudebních nástrojů:

Nikoli výroba a prodej hudebních nástrojů, nýbrž podpora a řízení aktivního provozování hudby mezi nejširšími vrstvy obyvatelstva - to je základní úkol firmy Yamaha.

Více informací naleznete na oficiálních webových stránkách HŠ Yamaha.