PŘEDŠKOLÁK aneb předcházíme poruchám učení

Počet dětí: min. 6 max. 10

Věk: předškoláci  5 – 7 let

Na pravidelných týdenních setkáních se děti formou hry naučí dovednostem, které by jim měly později pomoci lépe zvládnout učivo v první třídě, jednodušeji se zapojit do třídního kolektivu a beze studu a efektivněji komunikovat s dospělými i vrstevníky. Každá lekce se skládá z různých zábavných aktivit, aby udržela pozornost malých posluchačů, a je zakončena tvořivou činností, kdy děti kreslí, vystřihují nebo si vybarvují obrázky vztahující se k probíranému tématu. Rodiče jsou po té informováni o tom, na čem se aktuálně pracuje a která schopnost je tím rozvíjena. Pro práci doma jsou jim dávána jednoduchá cvičení.

Dílčí rozvoj schopností (v čem se dítě v průběhu kurzu zdokonaluje a čemu se učí):

  • soustředit se, nenechat se rozptylovat okolními podněty, vyslechnout instrukce a dokončit úkoly
  • zobecňování, konkretizaci, schopnosti úsudku, logického myšlení
  • diferenciaci, analýze a syntéze slova
  • diferenciaci, analýze a syntéze v oblasti zrakového vnímání a správných očních pohybů
  • rozvíjí se sluchová a zraková paměť
  • rozvíjí se matematické představy
  • rozvíjí se prostorová a pravolevá orientace
  • stimuluje se koordinace oko-ruka
  • rozvíjí se grafomotorika
  • celým pak kurzem prolíná logopedická péče, rozvíjí se slovní zásoba a schopnost správně tvořit věty

Pokud by byl ze strany rodičů zájem, je možné provést na začátku kurzu test rizika poruch učení u předškoláků – jako vstupní identifikátor dílčích schopností a výkonu dítěte (tento test je možné zhruba po ¾ roce zopakovat, aby byl vidět posun) Test může být i jedním z kritérií či doporučením např. pro odklad školní docházky.  Test ovšem není kolektivní, ale individuální – tzn.  kdo bude chtít, může se objednat. Není povinné.  Testová baterie pro dítě je v ceně 200,- Kč (za oba testy jak na vstupu, tak na výstupu).

Pro mě by byl test dobrý i v tom, že bych přesně věděla v čem je dítě silnější a v čem slabší. Práce je pak mnohem efektivnější.