SKAUTSKÝ ODDÍL

Co je vlastně skauting?

...skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností...

Pro mě osobně je to styl života. Do skauta jsem přišla po revoluci v roce 1990, kdy byl český skauting obnoven. Tehdy mi bylo 11 let. Skautkou jsem tedy již dlouhých 24 let a pořád mě to baví.  V posledních letech jsem byla hlavně vedoucí dívčího oddílu a v současné době zastupuji vůdce střediska v Plané nad Lužnicí.

Skauting je o výchově, smysluplném programu, potkávání se s lidmi, které sdílejí podobné hodnoty, o dobrodružství, spolupráci …

Náplň činností v oddíle je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí. Programová náplň zahrnuje celou řadu aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další. Připravujeme program tak, aby děti měly možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet zajímavé činnosti, které je budou nejen bavit, ale díky nimž si lépe poradí i v běžném životě. Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa.

Skautský program pro děti mladšího školního věku rozvíjí dětskou fantazii. Jejich činnosti se skládají z her, výletů, pobytů v přírodě i v klubovně, letního táboření ve stanu a spousty dalších zážitků s kamarády.

V oddílech se potkávají děti a mladí lidé s rozdílnými schopnostmi, různých národností nebo odlišného náboženského vyznání. Skauting je otevřen všem              a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství.

Co u nás děti najdou?

Partu dobrých lidí, nové kamarády a kamarádky, aktivní využití volného času. Mohou si vyzkoušet nové věci, zažít nová dobrodružství, zahrát si hry, které nikdy nehráli, prostě být součástí velkého společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Děti mladšího školního věku jsou v družinách světlušek a vlčat, ty starší pak nazýváme skautkami a skauty.  Světlušky a vlčata jsou děti ve věku 6 až 10 let. Skautkami a skauty se stávají přibližně ve věku 11 let po složení skautského slibu.

Co děláme na schůzkách?

Hrajeme různé hry, občas něco vyrábíme, snažíme se děti zábavnou formou naučit něco nového. Při hrách se věnujeme rozvoji sociálních dovedností, jako je spolupráce s ostatními, respekt k domluveným pravidlům a hře fair-play, praktických dovedností, kdy například formou hry procvičujeme chování v určitých situacích, bezpečnost, vedení k samostatnosti, jak být ohleduplný k přírodě atd.

Jak se o děti staráme?

Organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR má propracovaný systém vzdělávání a dlouholetou tradici. Vedoucí se při přípravě programu mohou spolehnout na skautskou metodiku.

Skautští vedoucí musí projít určitými stupni vzdělávání. Mým dosaženým skautským vzděláním je vůdcovská zkouška se zdravotnickým kurzem.

 

Berounský oddíl bude spadat právě pod naše středisko v Plané nad Lužnicí jako jeho další oddíl. Je to pro mě snazší v administraci a vedení účetnictví. Společně s dětmi z Plané nad Lužnicí budeme také jezdit na vícedenní výpravy a letní tábor.

Jak funguje  plánské středisko se můžete podívat na www.skautplana.cz nebo na www.facebook.com/skautplana

Další informace o skautingu najdete na www.skaut.cz

Těší se na Vás Katka Dvořáková a Katka Burešová