KINEZIOLOGIE

Objednávat se můžete na telefonu recepce 728 337 338

Metoda „One Brain“- Jednotný mozek (kineziologie)

Napomáhá uvolnění emočních stresů způsobujících napětí v různých oblastech života či částech těla. Hovoříme o emocionálních blocích, které v případě velmi dlouhodobého neřešení emočních stresů mohou způsobit i bloky na fyzickém těle.

 

Začala bych jedním příkladem z poradny:

Paní asi 30 let přišla s přáním zlepšit své naladění na početí dítěte. S přítelem se již delší dobu pokoušeli o založení rodiny. Po krátkém rozhovoru jsme začaly pomocí svalového testu zjišťovat, jaké emoce stojí v pozadí. Pomocí barometru emocí jsme zjistily, že stresující emocí zde byl pocit nevítanosti a strachu ze ztráty, který bránil klientce v plném prožívání vlastní sebejistoty a hrdosti. Přes další svalové testování jsme se dostaly do věku 4 let klientky, kdy klientka (třetí ze tří dětí) byla povětšinu času vychovávána svými sourozenci a maminka na ni měla jen velmi málo času. Nenaplněné emocionální potřeby dítěte toužícího po mateřské péči a pozornosti pak u klientky způsobovaly pochybnosti o jejím vlastním rozhodnutí stát se matkou. Pomocí svalového testu jsme vytestovaly optimální korekční postupy One Brain  pro odstranění stresu spojeného s touto situací a k navození pozitivního pocitu její vlastní sebehodnoty a hrdosti. Klientka odcházela se slovy: „Přála jsem si získat pocit radosti a těšení se na miminko a ten si opravdu odnáším, víc než jsem si myslela.“

 

Ještě jeden případ z naší domácí praxe. Máme 3 děti, takže o stresy není nouze:

Vyjeli jsme v březnu na hory v kompletní sestavě. Cesta 450 km, ale počasí strašné, zledovatělý sníh na silnici, sněžení atd., do místa určení jsme dorazili půl hodiny před půlnocí. Prostřední dítě dostalo cestou horečku a na pokoji už jsem naměřila přes 38 stupňů. Dali jsme medicinu, která byla po ruce a doufali, že se vše zlepší. Ráno, ale teplota o moc neklesla a navíc se přidal ošklivý kašel. Zůstala jsem s ní dva dny doma, vařila čajíčky a starala se, ale úspěch se nedostavoval. Začali jsme uvažovat o návštěvě doktora, ale byl večer a tak jsem navrhla, že to zkusíme „odblokovat“, tj. pokusíme se pomocí One Brain(kineziologie) najít stresující emoce. Práce byla relativně krátká asi 45 minut a dostali jsme se k situaci staré asi 14 dní spojené s konfliktem se spolužákem ve třídě. Vše jsme vyčistili a šlo se spát. Ráno byla malá téměř bez teploty a hlavně se zlepšil kašel. (kašel často představuje potlačený vztek). Třetí den už bylo jasné, že jsme z nemoci venku a čtvrtý den se šla odpoledne podívat na sjezdovku a od pátého dne lyžovala. I já jsem byla z náhlého zvratu trochu překvapená a při rozhovoru jsem se o tom zmínila, ale holčička, která byla poblíž, řekla pouze: „Přece jste mi to včera odblokovali, ne?“ a bylo vymalováno.

 

Lidé využívající postupů této metody dosahují řešení svých problémů v oblastech:

 • zbavení se strachu ze školy,
 • ze selhání, z trémy,
 • snížení hyperaktivity,
 • zlepšení řečových problémů,
 • učení cizích jazyků,
 • přijímání nových informací,
 • zvýšení soustředění či pracovní výkonnosti,
 • zlepšení partnerských vztahů
 • pokojné zvládání každodenních stresových situací,
 • zvýšení sebehodnoty a sebedůvěry,
 • zbavení se strachu z komunikace, telefonování,
 • zlepšení komunikace s nadřízenými, podřízenými či s členy rodiny,
 • zvýšení sebepřijetí, spontánnosti,
 • zbavení se strachu z úspěchu/ neúspěchu, ze samoty, ze změny, z létání,
 • zbavení se strachu z operace či lékařského zákroku či naopak stresu z realizovaného zákroku
 • zlepšení až odstranění některých zdravotních, psychických obtíží.

 

Jak to tedy funguje?

V těle máme něco okolo 600 svalů. Každý z těchto svalů nějakým způsobem přispívá k pohybům našeho těla jako celku ale i k pohybům uvnitř těla, jakým je například trávení, zvlhčování tkání, cirkulace tekutin v těle. Není bez zajímavosti, že průvodním jevem kašle často bývá poškození koloběhu tekutin a pak se můžeme cítit zahlenění, případně můžeme pociťovat obtíže s vylučováním stolice či moči, či naopak zvýšenou suchost v ústech či v hrdle.

 

Pohyb fyzického těla patří ke každodenní zkušenosti každého z nás. Teprve, když nějaký pohyb nejde, položíme si otázku proč. Co se stalo, že se již nepředkloním tak lehce a snadno jako dříve? Kineziologie si klade i další otázku:

 „Co v těle způsobuje pohyb?“

Odpověď je jednoduchá. Mozek vyšle prostřednictvím nervových vláken pokyn (vlastně celou sadu pokynů – svalová koordinace) a ten je předán přímo svalům, které pak vykonají požadovaný pohyb. „Proč ale mozek vyslal pokyn k pohybu, co podnítilo mozek k takové činnosti?“

Pravděpodobně na začátku byl nějaký Váš záměr, myšlenka či nervový podnět, ať už vědomý či nevědomý, který tuto nervovou reakci inicializoval.

Podívejme se na to v praxi: Například přijdete do kuchyně a ucítíte vůni (ta je zde spouštějícím nervovým podnětem, který povede k blokování či naopak k podpoře svalových pohybů). Vyhodnotí-li Váš mozek vůni (podnět)jako odpornou, pravděpodobně odejdete a Vaše svaly v ústní dutině, na jazyku, v hltanu a v břišní dutině nebudou mít co trávit, případně souhra jejich pohybů může být nedokonalá a dostaví se zvracení. „Co bylo příčinou? Proč jiní lidé stejné jídlo mohli sníst a ještě si na něm pochutnat?“ Tou příčinou jsou často naše minulé zkušenosti a naše vnitřní přesvědčení.

 

Shrňme si, co jsme se doposud dozvěděli. Svaly a jejich pohyb jsou tím, co nám v životě umožňuje běhat, skákat, řídit auto, tvořit rukama, mluvit, číst, psát, pít, jíst, trávit, vylučovat, rozmnožovat se, rodit děti, ale i pociťovat strach (šimrání v podbřišku, stažené břicho, stažené krční svaly atd.).

Tyto geniální a pro nás životně důležité svaly jsou řízeny nervovými impulzy přenášenými přímo z mozku. Spínačem pro vyvolání přenosu mozkového impulzu směrem ke svalu jsou nervové podněty např. vůně, zrakový vjem, sluchový, hmatový či chuťový vjem, teplotní vjem (pocit chladu, tepla – šáhnu si na horkou plotýnku a okamžitě ruku stáhnu). Naše individuální reakce se ale liší – někdo jídlo sní s chutí a jiný se stejného jídla ani nedotkne a v případě, že ho sní, tak je zase třeba zpětně vyzvrací.  Odlišnost naší individuální reakce na podnět je ve velké míře podmíněna našimi životními zkušenostmi (například rodiče nutí jíst dítě ze zdravotních důvodů brokolici, za nejezení je dítě trestáno, zesměšňováno, je mu vyhrožováno, např. že ho maminka nebude mít ráda, atd. Zkušenost takového dítěte bude zřejmě ve vazbě na brokolici velmi negativní a pak i pouhá vůně brokolice může kdykoliv v životě vyvolat vzpomínku na negativní emoce s ní spojené byť daleko v dětství, v minulosti. Dokonce se nemusí jednat o přímou zkušenost dané osoby, ale výše popsaný nepříjemný zážitek s brokolicí mohl mít už otec dítěte, a proto už otec zásadně brokolici nejedl a vždy, když ji někde viděl, patřičně zdůraznil svůj negativní vztah k brokolici. Již tato zkušenost otce může pro dítě být dostatečná k tomu, aby si dítě vytvořilo přesvědčení, že brokolice je zásadně nestravitelná a tudíž nepoživatelná.

Takovýchto, často mnohem zásadnějších, přesvědčení si v sobě každý z nás nese velké množství. Například babička zažije velké emocionální zklamání ve svém muži a dojde k závěru, že muži jsou, např.nespolehliví, a toto své přesvědčení předá své dceři ve formě dobře míněných rad, dcera podle toho uzpůsobí svůj život a pravděpodobně ve vztahu ke svému muži nebude pociťovat silnou důvěru a bude se snažit maximálně zajistit sama např. v materiálních otázkách, povede to k životnímu stylu pracující ženy zvládající vše domácnost, zaměstnání, péče o dítě, roli partnerky, jen možná se vytratí radost ze života a tento životní styl pak předá své vlastní dceři, vnučce prvopočáteční maminky, která přijala přesvědčení, že muži jsou nespolehliví.  Mluvíme pak o systémech přesvědčení, které ovlivňují nejen naše rozhodování v životě, ale i životy dalších generací, tudíž i to jestli budeme prožívat život jako něco příjemného, stresujícího či velmi zatěžujícího a v které životní oblasti. Někoho stresuje oblast pracovních vztahů, někoho stresují vztahy rodinné, někoho vztahy mezilidské, někoho zvířata, někoho jízda autem, někoho hovor s autoritou (učitel, úředník, nadřízený aj.)

 

A jaké je řešení?

 • Změnit náš systém přesvědčení,
 • Umožnit sami sobě dívat se na věci v širším zorném úhlu, nevyvolávat v sobě opakovaně traumatické emoce či negativní pocity, nepřebírat negativní pocity svých předků
 • Být schopen přicházející nervové podněty zpracovávat, aniž bychom přes mozkové impulzy posílali ke svalům informace o hrozícím nebezpečí, které není nebezpečím nebo informace pro blokování pohybu svalů.
 • V praxi to znamená zbavit se stresu, pocitu nepřijímáni své osoby druhými lidmi, zvýšit svou sebejistotu, svou sebehodnotu, cítit zájem a nadšení pro to, co děláme, a jak žijeme, cítit se rovnocennými

 

Zvláštní souvislosti mezi svaly a mozkem reagujícím na nervové podněty, jejichž intenzita je ovlivňována našimi minulými zkušenostmi, vlastními či rodinnými systémy přesvědčení, si všimli v 70.letech pánové Gordon Stokes a Daniel Whiteside a navázaly na poznatky amerického chiropraktika Dr.George Goodhearta, který začal používat testování svalů (jejich způsobu a schopnosti reakce na vnější podněty) k vyhodnocování své chiropraktické léčby. Vytvořili tak systém nazývaný „One Brain“ česky lze přeložit jako jednotný mozek (u nás známé spíše pod pojmem kineziologie),  jehož cílem je zharmonizování spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry. Metoda umožňuje pomocí testování svalů najít příčinu neadekvátních reakcí těla (hněv, vztek, odpor, mrzutost, pocity viny, méněcennosti, nepřátelství, lhostejnosti, odloučení, pocity vlastní nedůležitosti či pocity nemožnosti jiné volby), které v dlouhodobém trvání mohou vést k úzkostem, depresím, disharmonii v partnerských či pracovních vztazích či dokonce k zablokování svalových pohybů.

Ráda bych své zkušenosti předala i Vám a budu potěšena, budu-li se moci s vámi setkat.

Jana Pilátová - tel.: 720 51 83 45

CENA: 800,-/2 hodinky, 1000,-/2 - 3 hodiny,