LIFE DYNAMIC

Integrativní psychoterapeutický směr "Life Dynamic" spojuje techniky Gestalt psychoterapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně emoční psychologie, terapie realitou a například též zen buddhismu.

 • Life Dynamic je díky jeho integrativnímu pojetí a škále technik jedinečný moderní psychoterapeutický směr, který klade důraz na celistvost lidského bytí ve všech jeho aspektech.
 • Terapeut se stává spíše Vaším průvodcem k poznání sebe samých a ke zvýšení Vašeho sebeuvědomování.
 • Hlouběji nahlédnete do mechanismů Vaší mysli, emocí a způsobů chování ve všech oblastech Vašeho života.
 • Svobodněji tak můžete zvolit cesty, které povedou k Vaší spokojenosti a zdraví.

Objednání - kdykoliv po telefonické domluvě: Bc. Tereza Kovačovičová, tel.: 777 307 713

Integrativní psychoterapeutický směr "Life Dynamic" spojuje techniky Gestalt psychoterapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně emoční psychologie, terapie realitou a například též zen buddhismu.

 • Life Dynamic je díky jeho integrativnímu pojetí a škále technik jedinečný moderní psychoterapeutický směr, který klade důraz na celistvost lidského bytí ve všech jeho aspektech.
 • Terapeut se stává spíše Vaším průvodcem k poznání sebe samých a ke zvýšení Vašeho sebeuvědomování.
 • Hlouběji nahlédnete do mechanismů Vaší mysli, emocí a způsobů chování ve všech oblastech Vašeho života.
 • Svobodněji tak můžete zvolit cesty, které povedou k Vaší spokojenosti a zdraví.
- See more at: https://www.centrumharmonie.eu/content/life-dynamic-3#.dpuf

Integrativní psychoterapeutický směr "Life Dynamic" spojuje techniky Gestalt psychoterapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně emoční psychologie, terapie realitou a například též zen buddhismu.

 • Life Dynamic je díky jeho integrativnímu pojetí a škále technik jedinečný moderní psychoterapeutický směr, který klade důraz na celistvost lidského bytí ve všech jeho aspektech.
 • Terapeut se stává spíše Vaším průvodcem k poznání sebe samých a ke zvýšení Vašeho sebeuvědomování.
 • Hlouběji nahlédnete do mechanismů Vaší mysli, emocí a způsobů chování ve všech oblastech Vašeho života.
 • Svobodněji tak můžete zvolit cesty, které povedou k Vaší spokojenosti a zdraví.
- See more at: https://www.centrumharmonie.eu/content/life-dynamic-3#.dpuf

Integrativní psychoterapeutický směr "Life Dynamic" spojuje techniky Gestalt psychoterapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně emoční psychologie, terapie realitou a například též zen buddhismu.

 • Life Dynamic je díky jeho integrativnímu pojetí a škále technik jedinečný moderní psychoterapeutický směr, který klade důraz na celistvost lidského bytí ve všech jeho aspektech.
 • Terapeut se stává spíše Vaším průvodcem k poznání sebe samých a ke zvýšení Vašeho sebeuvědomování.
 • Hlouběji nahlédnete do mechanismů Vaší mysli, emocí a způsobů chování ve všech oblastech Vašeho života.
 • Svobodněji tak můžete zvolit cesty, které povedou k Vaší spokojenosti a zdraví.
- See more at: https://www.centrumharmonie.eu/content/life-dynamic-3#.dpuf

Integrativní psychoterapeutický směr "Life Dynamic" spojuje techniky Gestalt psychoterapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně emoční psychologie, terapie realitou a například též zen buddhismu.

 • Life Dynamic je díky jeho integrativnímu pojetí a škále technik jedinečný moderní psychoterapeutický směr, který klade důraz na celistvost lidského bytí ve všech jeho aspektech.
 • Terapeut se stává spíše Vaším průvodcem k poznání sebe samých a ke zvýšení Vašeho sebeuvědomování.
 • Hlouběji nahlédnete do mechanismů Vaší mysli, emocí a způsobů chování ve všech oblastech Vašeho života.
 • Svobodněji tak můžete zvolit cesty, které povedou k Vaší spokojenosti a zdraví.
- See more at: https://www.centrumharmonie.eu/content/life-dynamic-3#.dpuf

Integrativní psychoterapeutický směr "Life Dynamic" spojuje techniky Gestalt psychoterapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně emoční psychologie, terapie realitou a například též zen buddhismu.

 • Life Dynamic je díky jeho integrativnímu pojetí a škále technik jedinečný moderní psychoterapeutický směr, který klade důraz na celistvost lidského bytí ve všech jeho aspektech.
 • Terapeut se stává spíše Vaším průvodcem k poznání sebe samých a ke zvýšení Vašeho sebeuvědomování.
 • Hlouběji nahlédnete do mechanismů Vaší mysli, emocí a způsobů chování ve všech oblastech Vašeho života.
 • Svobodněji tak můžete zvolit cesty, které povedou k Vaší spokojenosti a zdraví.
- See more at: https://www.centrumharmonie.eu/content/life-dynamic-3#.dpuf

Integrativní psychoterapeutický směr "Life Dynamic" spojuje techniky Gestalt psychoterapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně emoční psychologie, terapie realitou a například též zen buddhismu.

 • Life Dynamic je díky jeho integrativnímu pojetí a škále technik jedinečný moderní psychoterapeutický směr, který klade důraz na celistvost lidského bytí ve všech jeho aspektech.
 • Terapeut se stává spíše Vaším průvodcem k poznání sebe samých a ke zvýšení Vašeho sebeuvědomování.
 • Hlouběji nahlédnete do mechanismů Vaší mysli, emocí a způsobů chování ve všech oblastech Vašeho života.
 • Svobodněji tak můžete zvolit cesty, které povedou k Vaší spokojenosti a zdraví.
- See more at: https://www.centrumharmonie.eu/content/life-dynamic-3#.dpuf